Warsztaty ekologiczne

W dniach 22 czerwca 2014 r. i 22 czerwca 2014 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przybiernowie oraz Zespołu Szkół w Moryniu. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt – raków.

Na początku zajęć uczestnicy realizujący projekt omówili podstawowe zagadnienia dotyczące biologii rodzimych gatunków raków i ryb. Dzieci zapoznały się z morfologią poszczególnych gatunków raków, co mało na celu identyfikację osobników w przypadku zetknięcia się z nimi w naturze. Aby utrwalić zdobytą wiedzę dzieci i młodzież rysowali poszczególne gatunki i zaznaczali na nich charakterystyczne cechy.

Uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach, mieli okazje zapoznać się ze aparaturą należącą do Katedry Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, jak również zwiedzili wystawę ichtiologiczną oraz bezkręgowców wodnych znajdujących się na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.

Część warsztatów miała formę wycieczki z prezentacją eksponatów ryb, podczas której dzieci zadawały dociekliwe pytania o zwyczaje ichtiofauny ze szczególnym naciskiem na gatunki drapieżne oraz zagrożone wyginięciem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sala z żywymi rybami akwariowymi, pochodzącymi z Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

Ponadto uczestnikom warsztatów zaprezentowano pomieszczenie izotermiczne, w którym prowadzone są badania embriofizjologiczne ryb. Dzieci mogły osobiście zapoznać się z nowoczesną aparaturą naukową i metodyką stosowaną w ramach realizowanych badań.

Całość prezentacji zamknęła żywa dyskusja na temat problemu świadomości ekologicznej. Dzieci uświadomiły sobie m.in. dlaczego nie można wypuszczać egzotycznych ryb i raków z akwarium do rzek i jezior i jakie mogą być skutki takich nieodpowiedzialnych zachowań.