Informacje dotyczące zespołów badawczych

Badania prowadzone są przez wyspecjalizowany w dziedzinie rozrodu ryb zespół pracowników naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu oraz pracowników innej jednostki: Zakładu Sozologii oraz Katedry Ekologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród zatrudnionych osób znajdują się specjaliści związani z tematyką prowadzonych badań oraz osoby posiadające niezbędne doświadczenie do ich prowadzenia (pracownicy PZW oraz specjaliści pracujący w strukturach związanych z ochroną środowiska regionu).

Wykonawcy twórcy i pracownicy projektu

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki – kierownik projektu
 • prof. dr hab. Aleksander Winnicki
 • dr inż. Agata Korzelecka-Orkisz
 • dr inż. Dorota Pawlos
 • dr inż. Adam Tański
 • dr inż. Małgorzata Bonisławska
 • dr inż. hab. Przemysław Śmietana
 • dr inż. hab. Agnieszka Tórz
 • dr inż. hab. Ewa Sobecka
 • dr inż. hab. Baeta Więcaszek
 • dr inż. hab. Przemysław Czerniejewski
 • dr inż. Adam Brysiewicz
 • dr inż. Joanna Szulc
 • dr inż. Sławomir Keszka
 • mgr inż. Andrzej Sobociński
 • mgr inż. Rafał Pender
 • mgr inż. Artur Furdyna