Zaraczanie Jeziora Morzycko rakiem szlachetnym

W grudniu 2014r. nad jeziorem Morzycko przeprowadzono zabieg wprowadzania materiału zaraczeniowego do wód jeziora.

Uwzględniając charakter linii brzegowej jeziora zabieg ten przeprowadzono 0,5-2 m od linii brzegowej (równolegle do niej). Materiał do wody wprowadzano partiami po 5-10 osobników pośród kamieni i podwodnych korzeni. Ten sposób wprowadzenia miał na celu eliminację możliwości wystąpienia drapieżnictwa ryb drapieżnych (głównie okonia) wykluczając szansę ataku ryb na małe raczki opadające w toni.

Bezpośredni zabieg restytucji w jeziorze trwał około 30 minut i skutkował rozprowadzeniem 500 osobników w wieku 0+ raka szlachetnego na skarpie brzegowej wzdłuż około 500 metrów linii brzegowej.